Catalog viziune

Catalogul tehnologiei viziunii, cataloage/baze de date

Conținutul

  viziunea 1 5 cum se restabilește

  Misiunea Bibliotecii Naţionale a României Misiunea Bibliotecii este aceea de a dezvolta, organiza, conserva, cerceta, catalogul tehnologiei viziunii şi de a pune în valoare, sub multiple forme, patrimoniul documentar naţional în scopul susținerii informării, studiului, cercetării și educației.

  Prin Depozitul Legal, Biblioteca Națională a României are ca obiectiv tezaurizarea producției editoriale naționale.

  miopie și hipermetropie hipermetropie senilă

  Viziunea Bibliotecii Naţionale a României Biblioteca Națională a României, a cărei istorie este legată, în mod tradițional, de păstrarea memoriei documentare a țării, își orienteză dezvoltarea în acord cu nevoile utilizatorilor și cerințele determinate de evoluția tehnologică a secolului XXI, pentru a-și menține rolul de instituție responsabilă pentru conservarea și punerea la dispoziție, sub multiple forme, a patrimoniului cultural național scris.

  În următorii ani, adaptarea constantă și neîntreruptă la schimbările sociale și tehnologice este cheia pentru ca Biblioteca Națională catalogul tehnologiei viziunii României să rămână o instituție fundamentală pentru cultura română.

  Caracterizată de flexibilitate, Biblioteca Națională a României susține cercetarea și promovarea rezultatelor acesteia, participă la diversificarea ofertei cultural-educative naționale și locale, dezvoltă servicii de calitate, perfect adaptate nevoilor diferitelor categorii de utilizatori, încurajând, totodată, colaborarea între instituțiile care alcătuiesc Sistemul Național de Biblioteci, precum și între instituțiile de cultură.

  oboseală crescută a vederii