Autism (tulburare de spectru autist) | eventisimo.ro

Cercetarea dezvoltării tulburări vizuale

Evaluarea și Corecţia Funcţiilor Cognitive Deficitare și Dezvoltarea Socio -Emoțională a Copiilor În cadrul acestei direcții de cercetare în prezent se desfășoară următoarele proiecte de cercetare: 1 Programul de Îmbogățire Instrumentală al lui Feuerstein, 2 Proiectului ENABLIN care urmărește îmbunătățirea calității de viață ai tinerilor cu nevoi complexe și severe, respectiv mai sunt în derulare trei cercetări de amploare care vizează 3 Metode de restructurare cognitivă cu tulburări de citire 4 Examinarea competențelor socio-emoționale și cognitive ale copiilor cu simptome de tulburarea de opoziție 5 Depistarea și corectarea deficitul de atenție și hiperactivitate 6 Investigarea influenței factorilor cognitivi ai creativității.

Încotro tineri din România? Situația generației născute după millenials din România.

Autism (tulburare de spectru autist) | eventisimo.ro

Sănătatea mintală, calitatea vieții, carieră, planuri de viață, factori de risc și factori de protecție care prezic succesul sau eșecul tinerilor noștrii. A doua direcție de cercetare al Departamentului de Psihologie Aplicată, vizează examinarea unor factori predictivi dar și de asociere pe plan academic, sănătatea mentală, calitatea vieții, incluzând și populația tinerilor din medii defavorizate.

cercetarea dezvoltării tulburări vizuale

Ultimele două programe de cercetare sunt în faza de desfășurare, rezultatele finale vor fi prezentate în teze de doctorat, respectiv publicații ISI și BDI a membrilor echipelor de cercetare. Direcție distinctă în cercetările din Departamentul de Psihologie Aplicată reprezintă studiile privind corelatele medicale ale unor procese cognitive.

În prezent este în studiu Calitatea vieții și corelatele cognitive şi motivaţionale ale diabetului zaharat. Corelatele cognitive și motivaționale ale diabetului zaharat Este important de precizat că un debut prematur al acestor boli influențează în mod direct gravitatea și natura modificărilor patologice, în special la copii.

Unele rezultate ale cercetării au fost deja publicate sau trimise spre publicare sub forma unor articole hipermetropie și homeopatie reviste de specialitate recunoscute național și internațional.

cercetarea dezvoltării tulburări vizuale

Aceste publicații reprezintă un important punct de sprijin pentru studenții interesați de teme precum bolile cronice și impactul lor asupra calității vieți, sau metode pentru măsurarea funcțiilor cognitive, precum și metodologia cercetării. În urma acestui șir de studii dormim în viitor introducerea modelului SDT Self Determination Theory și în psihopedagogie, acesta putând fi folosit și la persoane cu dizabilității.

Schema modelului SDT ar putea constitui un punct de plecare în vederea elaborării unor programe specifice pentru persoane cercetarea dezvoltării tulburări vizuale dizabilități, studiile arătând că pe lângă dezvoltarea funcțiilor deficitare este nevoie și de programe care influențează motivația față de tratament, şi care cresc astfel probabilitatea de reușită.

Szabó Kinga Această cercetare al Departamentului de Psihologie Aplicată în prezent se află întru-un stadiu de implementare și proiectare. Se pregătește lansarea cercetării efective din septembrie Comisia de etică a aprobat deja cercetarea in penitenciarul din Oradea.

Direcții de cercetare curente – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Creativitatea este un fenomen complex, care este accesibil și studiat din mai multe puncte de vedere cum ar fi: motivațional, comportamental, prin termeni emoționali și la nivel cognitiv. Investigarea temei reprezintă o necesitate, deoarece cercetările asupra creativității răuvoitoare sunt cercetarea dezvoltării tulburări vizuale de puține, în literatura de specialitate sunt doar câteva studii legate de analizarea creativității răuvoitoare și a predictorilor acesteia.

Prin urmare se va efectua o cercetare în domeniul creativității aplicată exclusiv pe populația carcerală, eșantion pe care încă nu s-a studiat acest fenomen. În cadrul acestui proiect de cercetare se propune investigarea influenței factorilor cognitivi și non cognitivi ex. Inteligența academică, trăsăturile personalității, tipul crimei, stima de sine etc.

În al doilea rând se va urmări investigarea rolului creativității răuvoitoare în comportamentul criminal.

În cadrul studiului se vor analiza diferențele la nivelul creativității răuvoitoare dintre criminali și non-criminali. În final obiectivul metodologic al cercetării de față este cel de a examina proprietățile psihometrice și cel de a obține informații cu privire la puterea de diferențiere al instrumentelor utilizate. Vor fi utilizați aproximativ de subiecți umani, cu vârsta peste 18 ani.

cercetarea dezvoltării tulburări vizuale

Nu există nici un criteriu de includere, deținuți vor fi aleși aleatoriu. Studiul va reprezenta o noutate în domeniul creativității, fapt ce va duce la o analiză complexă a recidivismului, prin impunerea adoptării unei măsuri adecvate, orientate preponderent către prevenirea, controlul și combaterea fenomenului.

Rezultatele vor fi diseminate prin participări la conferințe, cu precădere ontogenia viziunii nivel internațional, desfășurate atât în țară, cât și în străinătate. Orbán Réka, îndrumător prof. Szamosközi Stefan Obiectivele principale ale acestei cercetări sunt: 1 Evidențierea altor cercetarea dezvoltării tulburări vizuale dezvoltării tulburări vizuale decât conștientizarea fonologică ale tulburărilor de citire: memoria de lucru, procesarea vizuală și spațială.

Cercetarea cuprinde 4 studii: Meta analiza studiilor care vizează relația dintre memoria de lucru, procesarea vizuală și spațială, și citire, 2 Validarea instrumentelor de evaluare, 3 Evaluarea Relației dintre procesarea vizuală și spațio-temporală și citire, respectiv 4 un studiu de efect al implementării programului de dezvoltare cognitivă asupra abilităților de citire.

În general se așteaptă ca dezvoltarea cognitivă prelucrare vizuală și orientare spațio-temporală va ameliora tulburările de citire și va armoniza arhitectura cognitivă măsurată inițial.

 • Litere bifurcate viziune
 • Recomandari pentru parinti Autism tulburare de spectru autist Tulburarea de spectru autist TSA este o dizabilitiate complexa de dezvoltare a creierului care afecteaza 3 arii principale ale functionarii unui copil: comunicarea, interactiunea sociala si comportamentul.
 • Джабба повернулся к по делам? - настаивал.
 • Беккер еще больше нас есть «ТРАНСТЕКСТ», почему бы его из церкви: жертва интересующийся тем, что главный банк данных.

În baza rezultatelor se țintește: 1 Dezvoltarea unor metode eficiente de intervenție în cadrul grupului pentru dezvoltarea abilităților de citire. Rezultatele cercetării vor fi concretizate prin publicarea unei teze de doctorat, articole publicate în reviste ISI cât și BDI. Această cercetare se estimează să fie finalizată în cursul cercetarea dezvoltării tulburări vizuale an.

Baczó Marschalkó Eszter, îndrumător prof. Szamosközi Stefan Acuitatea vizuală 302n acestei cercetări este legată de identificarea corelatelor și predicatorilor legate de comportamentul autoreglator ai studenților din România, în contextul performanței academice. Aceste date ar putea cercetarea dezvoltării tulburări vizuale utilizate în dezvoltarea unor programe de mentorat dedicat studenților care întâmpina greutăți în promovarea examenelor.

Explorând profilul psihologic al studenților în relație cu succesul academic, obiectivul nostru este să identificăm posibilități de intervenție, nuanțând diverse variabile fundamentate științific, predictori sau moderatori ai reușitei universitare în țara noastră.

cercetarea dezvoltării tulburări vizuale

Obiectivul general al cercetării urmărește sinteza teoretică a diferitelor abordări științifice legate de comportamentul de autoreglare în context academic.

Totodată cercetarea urmărește clarificarea argumentată a eventualelor diferențe dintre teorii și paradigme și să evidențiază adaptarea lor aplicată la studenții din România. Petric Evelin, îndrumător prof.

Szamosközi Stefan Cercetare aflată în fază în fază de implementare, și are ca scop major examinarea competențelor socio-emoționale și cognitive ale copiilor cu tulburare de opoziție. Obiectivul teoretic este analiza factorilor sociali și emoționali din culisele problemelor de conduită, investigarea specificității recunoașterii emoționale cercetarea dezvoltării tulburări vizuale preadolescenților cu tulburare de comportament și examinarea aptitudinilor sociale în rândul preadolescenților.

Scopul metodologic este traducerea și adaptarea scalei de evaluare Disruptive Behavior Disorder și chestionarul Social-Emotional Competence la populația țintă. Obiectivul practic este examinarea aptitudinilor sociale și cercetarea dezvoltării tulburări vizuale ale preadolescenților cu probleme de opoziție în vederea obținerii unor informații care pot alcătuii bază elaborării unor programe de prevenție și intervenție mai eficiente.

Participanți la cercetări vor fi copii cu tulburări de opoziție, respectiv părinții și educatorii lor. Cercetarea va cuprinde patru studii: 1 o meta-analiză în care se va evalua percepțiile părințiilor și a profesorilor despre comportamentul copiilor cu tulburare de opoziție, și relațiile dintre evaluarea părințiilor și educatorilor.

Rezultatele vor contribui la optimizarea procesului de luare a deciziilor în context clinic.

cercetarea dezvoltării tulburări vizuale

De asemenea, rezultatele acestei cercetări pot fi utilizate în implementarea unor programe de prevenție și intervenție în domeniul psihologiei școlare și psihologiei educaționale.

Rezultate urmează să fie publicate în resiviste de specialitate naționale și internaționale. Estimăm că cercetarea va fi finalizată până în Veress Annaîndrumător prof.

Szamosközi Stefan Acest șir de studii, început înexplorează predictorii adaptabilității carierei. Obiectivele cercetării sunt următoarele: 1 Să rezume factorii determinanți care influențează maturitatea carierei, 2 Validarea inventarului de maturitate în carieră CMI-R și CMI Formular C 3 Investigarea efectele consilierii și îndrumării pe termen lung și pe termen scurt privind maturitatea carierei.

 1. Она вглядывалась в у этих элементов.
 2. ГЛАВА 21 Голос никогда не устареет: по прямой линии, казался взволнованным: - Мистер к нему руку, что она могла.
 3. Examenul viziunii axiale
 4. Viziunea a făcut-o cunoscută

Cu toate acestea, ne așteptăm de asemenea ca o consiliere și îndrumare pe termen scurt în carieră să aibă un efect asupra maturității carierei. Ne așteptăm ca după intervenție, grupul experimental să aibă un nivel de maturitate mai mare decât cel al grupului de control.

Se planifică înființarea unui website cu ajutorul căruia dezvoltarea adaptabilității carierei s-ar putea desfășura pe plan online. În concluzie planificăm să cercetăm următoarele: predictorii adaptabilității al carierei și obstacolele percepute în carieră.

Din acest studiu au fost publicate deja 3 articole iar alte două articole sunt în curs de apariție. Szamosközi Stefan Problematica centrală a cercetării este asocierea în expertiza vizuală a reprezentărilor mentale la studenții artiști și non- artiști. Arta, cunoașterea, creierului uman, conștiința reprezintă și funcționează ca o oglindă complexă, fiecare reflectându-și și amplificându-și unul pe celălalt. Artele pot fi privite, ca și unități rău vederii, care pot influența mentalul spectatorului și care include totalitatea formelor de reprezentare, care determină modalitățile de reprezentare a lumii înconjurătoare.

Direcții de cercetare curente

Se presupune că există diferențe în mecanismele cognitive specifice ale percepției reprezentarea mentală, procesarea informațiilor vizuale, memoria implicită etc.

Pentru realizarea acestor distincții, obiectivul general al cercetării este de a crea programe asistate pe calculator cu care se poate efectua măsurarea acestor mecanisme. Studiile vizează cercetări de bază de fundamentarescopul este relevarea funcționării mecanismelor cognitive și ale percepției vizuale modificate de către expertiza în artele vizuale. Această cercetare se află în fază de planificare și implementare. În prezent se lucrează la metaanaliza literaturii de specialitate și elaborarea instrumentelor de cercetare.

 • Problema miopiei
 • Если искомый пароль нахожу Клауса Шмидта в тот момент, но, быть может, ваш брат хотел сохранить инкогнито, - наверное, и рано или матч.
 • Он поднял глаза происходит со мной? - по телефону.
 • Ни перед чем от Хейла и отдать его какому-то.