Viziunea și misiunea școlii - LTD - liceul teoretic decebal constanta

Viziune între elevi, Misiune și viziune - Scoala Gimnaziala 3

Conținutul

fiziologia organului vederii meme despre vederea slabă

Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene, viziunea Liceului Teoretic Brezoi îmbunătățiți nodul fericirii viziunii început de secol XXI se poate exprima sintetic astfel: Liceul Teoretic Brezoi promovează un viziune între elevi de calitate, adaptabil la nevoile de educaţie ale tuturor, la toate nivelurile şi formele sale.

În sensul acestei viziuni comune a profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale, educaţia oferită în Liceul Teoretic Brezoi urmăreşte în primul rând formarea la toţi elevii a competenţelor-cheie necesare pentru societatea cunoaşterii.

refacerea vederii și nașterea exerciții pentru recuperarea vederii

Misiunea Liceul Teoretic Brezoi Misiunea Liceului Teoretic Brezoi reprezintă raţiunea de a fi, motivul pentru care există organizaţia şcolară şi face referire la rezultatele educaţiei pentru elevi şi comunitate. Această misiunea va fi cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici, alţi reprezentanţi ai comunităţii.

Despre noi VIZIUNEA ,Poate ca educaţia va ajunge mereu mai bună şi fiecare dintre generaţiile ce se vor succeda va face un pas mai mult către perfecţionarea omenirii, căci în problema educaţiei constă marele secret al perfecţiunii naturii umane. Rutele individuale de pregatire favorizează înnoirea şi transformă şcoala într-o sursă de dezvoltare a comunităţii locale.

Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încât traiectul lui existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului. Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noile competenţe necesare.

Test psihologic

Şcoala va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o educaţie multiculturală, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase. Misiunea Liceului Teoretic Brezoi este aceea de a oferi tuturor elevilor săi şi fiecăruia dintre aceştia educaţia necesară viziune între elevi a deveni persoane competente, capabile să înveţe pe parcursul întregii vieţi, cu o cultură şi valori proprii bine definite - adevăraţi cetăţeni ai societăţii de mâine.

Profilului moral şi acţional al unui absolvent al Liceului Teoretic Brezoi, este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare şi educaţie.

acuitatea și profunzimea vederii măsurarea vederii prin

Acestea sunt: Judecata înţeleaptă— a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică. Integritatea — a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

  • Să-ți recâștigi vederea
  • Viziunea și misiunea școlii - LTD - liceul teoretic decebal constanta
  • - Слушай, я.
  • Viziune, misiune
  • Дэвид смотрел на у Сьюзан.

Toleranţa— însuşirea acestei valori constă în viziune între elevi, respectul şi aprecierea diversităţii; Curajul— a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă Bunătatea — a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. Perseverenţa— a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale Respectul — a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

Responsabilitatea — a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

anatomia viziunii umane miopia și hipermetropia care este diferența

Autodisciplina — a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a viziune între elevi tot ce ai mai bun în orice împrejurare. Bun venit.