Viziunea lui Troțki

Tipăreşte pagina Recomandă articolul Luna trecută, s-au împlinit aproape trei sferturi de secol de la moartea uneia dintre cele mai complexe şi intrigante figuri politice opinie opinie secolului al XX-lea.

Marginalizarea lui Troţki

Născut într-o familie relativ înstărită de fermieri din sudul Ucrainei înTroţki a fost atras ,încă din tinereţe, de mişcarea revoluţionară rusă, sesizînd de timpuriu enormele inegalităţi socio-economice şi cenzura apăsătoare caracteristice Imperiului Ţarist. Exilat politic în Siberia, Troţki reuşeşte să ajungă în Europa, unde se va face remarcat la întrunirile social-de — mocraţilor ruşi şi nu numai ca un excelent orator, dar şi ca un profund şi coerent teoretician.

Nici măcar discursurile lui Lenin nu se puteau compara cu forţa, elocvenţa şi capacitatea motivaţională pe care Troţki reuşea să le trasmită auditoriului.

Viziunea lui Troțki unde vederea poate fi vindecată

Mulţi îl considerau liderul de necontestat al social-democraţiei ruse. Disputa Troţki-Lenin a anticipat fragmentarea social-democraţiei ruse, înîntre bolşevici şi Viziunea lui Troțki.

Account Options

Dihotomia a fost creată de nimeni altul decît Lenin, avîndu-şi originile în accepţiunea diferită pe care acesta, respectiv viitorul lider Viziunea lui Troțki Dan Martov o acordau calităţii de membru de partid. Opinia lui Lenin prevalînd la un moment dat, acesta Viziunea lui Troțki intitulat facţiunea bolşevici majoritarioponenţii fiind desemnaţi automat drept menşevici minoritari.

Menşevicii erau, într-adevăr, moderaţi politic şi ideologic în raport cu bolşevicii, dar încadrarea lor ca social-democraţi de factură europeană este, pînă la urmă, eronată, susţine André Liebch.

Mai importantă este poziţia adoptată de către Cât de des se deteriorează vederea în cadrul disputei. Pe scurt, acesta a condamnat divergenţa, artificială în opinia lui, ca o îndepărtare a marxismului de la problemele reale, empirice. În loc să asiste muncitorimea în eforturile ei de emancipare socială, intelectualii nu fac decît să o dezorienteze. Ceea ce s-a şi dovedit a fi adevărat, în cele din urmă. Radicalizarea lui Troţki nu s-a produs decît înpe fondul colapsului ţarismului şi al revoluţiei din februariecînd un guvern provizoriu condus de Alexandr Kerenski a reuşit să acapareze puterea.

Este momentul în care Troţki se apropie progresiv de bolşevism, renunţînd însă, aşa cum observase social-democratul german Karl Kautsky, la principiile socialiste. Filtrînd idealul prin prisma posibilului, Troţki pune politica pe primul plan, o politică ce va desfigura atît de mult bolşevismul încît rădăcinile socialiste ale acestuia vor deveni, practic, de nerecunoscut.

Viziunea lui Troțki să se contureze tot mai pregnant diferenţa dintre social-democraţia şi marxismul de factură europeană — care insistă asupra dimensiunii sociale a mişcării de emancipare, accentuînd caracterul progresist şi democratic al acesteia — şi bolşevism, o mişcare în primul rînd politică, dar şi ideologică, bazată pe tehnici dictatoriale moştenite de la nihiliştii ruşi din secolul al XIX-leaînchisă, susceptibilă, duplicitară şi, în cele din urmă, antiprogresistă şi antiemancipatoare.

Bolşevismul poate fi înţeles în termeni marxişti ca un fenomen ideologic, deoarece revoluţia lui Marx este una socială şi radical democratică, abolind diferenţele de clasă, în timp ce revoluţia bolşevică este una politică, condusă de un partid ce se substituie proletariatului şi care, în timp, îşi creează propria clasă birocraţiacare caută să îşi impună viziunea asupra societăţii, viziune pe care o consideră universală, dar care nu reflectă decît interesele particulare, de clasă ale birocraţiei.

Astfel, structura economico-socială nu este reflectată adecvat la nivelul suprastructurii politico-ideologice sovietice, fapt care se traduce, în termeni marxişti, prin ideologie. Marginalizarea lui Troţki Troţki a fost indispensabil succesului revoluţiei bolşevice.

Meniu de navigare

Acesta din urmă se remarcase la rîndul său, cu mult înainte de revoluţie, Viziunea lui Troțki un bun organizator al bolşevicilor, mai ales prin campaniile reuşite de finanţare a mişcării, care includeau, printre altele, jefuirea băncilor, deraierea trenurilor şi alte activităţi de acest gen.

Lenin a sesizat prăpastia tot mai adîncă ce îi separa pe aghiotanţii săi şi a încercat să îi împace. În celebrul său testament, Lenin a afirmat că Stalin este mult prea brutal şi nemanierat pentru a i se încredinţa conducerea partidului.

Troţki ar fi fost candidatul iniţial la această Viziunea lui Troțki, cu menţiunea că aroganţa şi suficienţa acestuia s-ar putea dovedi nişte impedimente. Temerile lui Lenin se vor adeveri: Stalin va prelua conducerea partidului, Viziunea lui Troțki timp ce Troţki va fi gradual marginalizat.

Convertit la revoluţionarism teoretic şi practic, a îmbrăţişat apoi credinţa bolşevică, a devenit unul dintre stîlpii sistemului sovietic, a fost creatorul Armatei Roşii, a intrat apoi în conflict cu Stalin, care se autoproclamase şi se făcuse totodată acceptat ca gardian al ortodoxiei comuniste, sfîrşind prin a fi asasinat în exil din ordinul acestuia. Interpretarea lui Caragiale de Trotki a Viziunea lui Troțki publicata prima data în Rusia, mai întîi în şi apoi în în limba rusă, iar prima dată sub pseudonim, într-o gazetă din Kiev. Amîndouă au rămas necunoscute în România pînă în ultimul deceniu al secolului trecut.

Vremea idealiştilor Viziunea lui Troțki a efervescenţei revoluţionare trecuse. Venise timpul birocraţilor, reprezentaţi cu brio de către Stalin, şi pentru care dinamismul şi febrilitatea tipice lui Troţki reprezentau o ameninţare. Revoluţia bolşevică fusese percepută chiar de liderii ei ca o anomalie în absenţa izbucnirii revoluţiei în statele dezvoltate economic, în special Germania.

Stalin a fost unul dintre puţinii bolşevici care şi-au dat seama că revoluţia din octombrie trebuie continuată şi consolidată din interior; aşteptarea unor revoluţii complementare în Europa nu era altceva decît un miraj ce se putea dovedi, în cele din urmă, Viziunea lui Troțki.

Sintagma a preluat-o de la Marx, dar sensul pe care i l-a atribuit era relativ nou. Astfel democraţia nu este un regim care rămîne autosuficient timp de decenii, ci numai un preludiu direct al revoluţiei socialiste. Fiecare este legată de cealaltă printr-o conexiune de nezdruncinat.

Viziunea lui Troțki retina atigrada

Triburile primitive americane care utilizau arcul au trecut direct la puşcă odată ce aceasta a fost introdusă de coloniştii europeni, în absenţa oricărei etape intermediare; la fel trebuie procedat, susţinea Troţki, şi în cazul revoluţiilor care aveau loc în statele subdezvoltate. Fiecare fază de transformare porneşte direct din cea precedentă. Acest proces are cu necesitate un caracter politic, Viziunea lui Troțki se dezvoltă prin coliziuni între variate grupuri din cadrul societăţii care este în transformare […].

Permanenţa procesului revoluţionar intern trebuie racordată la procesele revoluţionare internaţionale: doar aşa ajungem la imaginea completă a revoluţiei permanente.

Bineînţeles că revoluţia permanentă era nocivă pentru procesul de stabilizare politică şi de reconstrucţie economică a Uniunii Sovietice în viziunea lui Stalin. Acesta a reuşit, cu ajutorul unui aparat de partid tot mai numeros, să îi înlăture din funcţii pe adepţii lui Troţki şi, în final, pe Troţki însuşi. Înacesta este trimis în exil intern în Kazahstan.

Sabia generalului Denikin. De ce îi iubește Putin pe albgardiști?

Urmează apoi Turcia şi, după un lung periplu, Mexicul. Pentru a revitaliza proiectul revoluţionar iniţial, Troţki le cerea cetăţenilor sovietici o nouă revoluţie, care ar fi măturat de la putere birocraţia şi pe Stalin împreună cu ea, dar nu ar fi produs înlăturarea regimului în ansamblu, o creaţie în mare măsură şi a sa. Nu ştiu pînă la ce punct înţelegea sau trecea cu vederea propria contribuţie substanţială la instaurarea regimului sovietic; Troţki a prezis, însă, aproape profetic, sfîrşitul revoluţiei bolşevice şi reîntoarcerea la un regim de factură reacţionară în cazul în care evoluţia comunismului sovietic şi-ar fi urmat pînă la capăt cursul stalinist.

De ce îi iubește Putin pe albgardiști? Dmitri Troțki este un palmiști, un maesthirolog și un om de știință care îi ajută pe oameni să se transforme într-o viață mai bună și să-și schimbe viitorul. Fapte din viață Acest bărbat frumos, cu un cadou rara sosit la Moscova din Belarus. Acum câțiva ani, puțini oameni știau cine a fost Dmitri Troțki. Viziunea într-un singur ochi pluteste totul Dmitri Troțki: răspunsuri, fotografie, biografie, data nașterii Sabia generalului Denikin.

Viziunea lui Troțki, elegant, îngrijit, extrem de manierat şi de iritabil nu suporta înjurăturile, fumul de ţigară şi, în general, bădărăniaTroţki nu excela în atragerea de simpatizanţi. Tocmai de aceea i-a fost lui Stalin destul de uşor să îl Viziunea lui Troțki, făcînd uz de documente şi declaraţii din perioada prebolşevică, antileninistă a lui Troţki şi omiţînd orice aluzie la faptul că Lenin îl desemnase pe Troţki, nu pe el, ca succesor. Stalin la eliminat pe Troţki nu numai din politică, ci şi din istorie: lucrările de istorie a partidului bolşevic şi a Uniunii Sovietice l-au omis cu de — săvîrşire.

Viziunea lui Dmitri Troțki

În rarele ocazii cînd numele lui Troţki apărea în presa propagandistică sovietică, era asociat cu inamicii cei mai importanţi şi cei mai detestaţi pe care regimul îi identifica la un moment dat. Nu a fost cazul. Pe de altă parte, lui Troţki nu îi lipseau deloc şarmul sau simţul umorului. În timpul unui discurs din perioada sa de dizgraţie, un activist stalinist a stins, pur şi simplu, lumina în sală. Troţki a replicat magistral că pentru Lenin comunismul însemna soviete plus electrificare; Stalin distrusese deja sovietele, iar acum trecuse la electricitate.

Bolşevism cu faţă umană?

Razvboiul lui Stalin- (Russia's War) 01 The Darkness Descends(DOCUMENTAR SUBTITRAT IN ROMANA)

În ce măsură a fost Troţki un intelectual critic autentic şi în ce măsură s-a dovedit a fi un politician dogmatic, adept al dublelor standarde? Nu vom putea răspunde niciodată cu exactitate.

Bolşevism cu faţă umană?

Cert este faptul că latura sa bolşevică a înlocuit-o treptat pe cea marxistă, în sensul de auto critică şi reflexivă: a ajuns să considere că moralitatea trebuie subsumată integral principiilor revoluţionare şi că nimeni nu poate avea dreptate împotriva partidului, unicul şi infailibilul vehicul al revoluţiei mondiale.

Este posibil ca Troţki să fi utilizat aceste idei doar ca artificii retorice în încercarea de a nu fi eliminat integral din politica sovietică, dar este mult mai probabil faptul că, realmente, credea în ele. Supravieţuirea regimului era dată tocmai de duritatea şi inflexibilitatea ideologică şi practică de care dădea dovadă; în absenţa acestor caracteristici, aşa cum Mihail Gorbaciov se va convinge mulţi ani mai tîrziu, Uniunea Sovietică nu putea avea un viitor. Troţki şi-a început cariera ca un idealist disciplinat marxist, a nu se confunda cu bolşevismula ajuns un bolşevic renumit prin intransigenţa de care a dat dovadă în timpul Războiului Civil nu a ezitat să execute soldaţi ai Armatei Roşii care nu îndepliniseră ordinele şi a fost printre Viziunea lui Troțki care au solicitat înecarea în sînge a revoltei vedere slabă din cauza spasmului de la Kronstadt, dinsătui de abuzurile şi privaţiunile impuse de bolşevici şi a sfîrşit asasinat de un agent al lui Stalin, înca Viziunea lui Troțki idealist dezamăgit, dar totuşi pe baricade.

Viziunea lui Troțki teste pentru deficiențe de vedere

Întotdeauna pe baricade. Cine a fost Leon Troţki? Ştiu să răspund la întrebare chiar mai puţin decît atunci cînd am început redactarea prezentului eseu.

Viziunea lui Troțki Am viziune 10

Susține jurnalismul cultural!