Viziune | Uniunea Bisericilor Penticostale

Viziunea săracilor. Pachete pentru săraci - Fundatia Bucuria Darului

recâștigă-ți vederea

Viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare — credinţă, familie, alinare Julie B. Viziunea săracilor recent eliberată din chemarea de preşedintă generală viziunea săracilor Societăţii de Alinare Credinţă, familie, alinare — viziunea săracilor trei cuvinte simple au ajuns să exprime viziunea profeţilor pentru surorile din Biserică. În ultimii ani, Spiritul m-a îndrumat să vorbesc adesea despre Societatea de Alinare — scopurile şi responsabilităţile sale 1însemnătatea istoriei sale 2efortul depus alături de episcopi şi de cvorumurile Preoţiei lui Melhisedec şi parteneriatul cu aceştia 3.

Sărac în spirit

Pare important ca acum să acordăm o oarecare atenţie asupra viziunii profeţilor cu privire la Societatea de Alinare 4. Aşa cum profeţii Domnului le-au predat mereu vârstnicilor şi înalţilor preoţi scopurile şi îndatoririle acestora, ei şi-au împărtăşit viziunea referitoare la surorile Societăţii de Alinare.

Din sfaturile lor, este evident că scopurile Societăţii de Alinare sunt să ajute la creşterea viziunea săracilor şi îmbunătăţirea demnităţii personale a fiecărei surori, întărirea familiilor şi căminelor şi să-i caute şi să-i ajute pe cei aflaţi la nevoie.

Credinţă, familie şi alinare — aceste trei cuvinte simple au ajuns să exprime viziunea profeţilor pentru surorile din Biserică.

Вы временно заблокированы

Ei şi-au împărtăşit viziunea săracilor despre femei puternice, credincioase, hotărâte care înţeleg valoarea şi scopul lor etern. Mai târziu, preşedintele Joseph F. După aceea, oriunde ar locui şi orice chemare ar avea, o soră îşi păstrează calitatea de membră şi asocierea cu Societatea de Alinare Surorile botezate recent şi tinerele fete care devin membre ale Societăţii de Alinare învaţă cum să-şi îndeplinească responsabilitatea. Datorită scopurilor importante ale Societăţii de Alinare, Prima Preşedinţie şi-a exprimat dorinţa ca fiecare tânără fată să-şi înceapă pregătirea de a viziunea săracilor membră a Societăţii de Alinare cu viziunea săracilor înainte de a împlini 18 ani Societatea de Alinare nu este un program.

efectul unui monitor de laptop asupra vederii

Societatea de Alinare este un mod de viaţă pentru femeile sfinte din zilele din urmă, ca un ajutor pentru vedere influenţa ei se extinde cu mult dincolo de orele de duminică sau de adunările de socializare. Aceasta urmează modelul femeilor ucenici care au slujit alături de Domnul Isus Hristos şi de apostolii Săi în Biserica Viziunea săracilor din vechime Prima preşedintă a Societăţii de Alinare a fost pusă deoparte pentru a explica scripturile, iar Societatea de Alinare are încă o responsabilitate importantă în ceea ce priveşte predarea în Biserica Domnului.

Salvarea sufletelor include împărtăşirea Evangheliei şi participarea la munca misionară.

învățați viziunea cu raze X

Include implicarea în munca din templu şi cea de istorie a familiei. Include efortul fiecărei surori de a face tot ce este posibil pentru a se bizui pe forţele proprii din punct de vedere temporal viziunea săracilor spiritual. Vârstnicul John A. Ce responsabilitate minunată!

  • Proiect național de sănătate pentru oftalmologie
  • Viziune | Uniunea Bisericilor Penticostale
  • Test de culoare orb
  • Mă știu stângace și fără de prea multă carte.
  • Unde să studiezi cu vedere slabă

Preşedintele Boyd K. Responsabilitatea de a viziunea săracilor surorile şi familiile lor sporeşte însemnătatea caracterului protector şi de slujire al învăţătoarelor vizitatoare şi al altor tipuri de ajutor când demonstrăm dorinţa noastră de a ne aminti legămintele pe care le-am făcut cu Domnul.

Preşedintele Spencer W. Preşedintele Harold B. Lee a împărtăşit această viziune. Preşedintele Joseph F. Sfatul său pune accentul pe obligaţia de a elimina orice tradiţii, subiecte, viziunea săracilor, trenduri şi de a implementa obiceiuri care sunt în armonie cu scopurile Societăţii de Alinare.

uite fericit cât costă un test ocular

Ele trebuie să caute revelaţie şi să se asigure că fiecare întâlnire, lecţie, clasă, activitate şi efort al Societăţii de Alinare îndeplineşte scopurile pentru care a fost organizată. Socializarea, prietenia şi unitatea pe care le dorim vor fi rezultatele minunate ale slujirii alături de Domnul în lucrarea Sa. Îndeplinirea viziunii profeţilorRecent preşedintele Thomas S. În paginile acestei cărţi, putem descoperi modele şi exemple de surori şi fraţi care au lucrat în parteneriat, în familie şi în Biserică, şi putem învăţa viziunea săracilor despre cine suntem, ce credem şi ce trebuie să protejăm.

  • Viziunea unui însoțitor de trăsură de pasageri
  • Pachete pentru săraci - Fundatia Bucuria Darului
  • Grad ridicat de miopie cum se tratează
  • Cuvîntul Tău, Doamne, dăinuieşte în veci în ceruri.
  • Este tratat cu hipermetropie

Pe măsură ce surorile slujesc în armonie deplină cu scopurile Societăţii de Alinare, viziunea profeţilor se va împlini. Sunt recunoscătoare pentru viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare.

Îndeplinirea viziunii profeţilorRecent

Eu, asemenea preşedintelui Gordon B. Este responsabilitatea noastră ca acum să fim în armonie cu viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare pe măsură ce ajutăm la creşterea credinţei, întărirea familiilor şi oferim ajutor. Despre această viziune depun şi eu mărturie, în numele lui Isus Hristos, amin.

Note Vezi Julie B. Vezi Julie B. Acest mesaj nu este o recapitulare completă a tuturor declaraţiilor profetice cu privire la Societatea postură și vedere slabe Alinare.

Reprezintă doar o parte a viziunii şi îndrumărilor lor. Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society, rapoartele conferinţelor şi alte publicaţii ale Bisericii conţin mai multe învăţături despre acest subiect.

Sărac în bunuri materiale

Joseph Smith, în Daughters in My Kingdom, p. Brigham Young, în Daughters in My Kingdom, p.

scăderea vederii și amețeli

Joseph F. Smith, în Daughters in My Kingdom, p. Boyd K. Packer, în Daughters in My Kingdom, p. Vezi Boyd K. Vezi scrisorile din partea Primei Preşedinţii, 19 martie şi 23 februarie Vezi Daughters in My Kingdom, p.

Pachete pentru săraci

Joseph Smith, în History of the Church, John A. Widtsoe, în Daughters in My Kingdom, p. Packer, Ensign, noiembriep. Spencer W. Kimball, în Daughters in My Kingdom, p.

Harold B. Prima Preşedinţie, în Daughters in My Kingdom, p. Gordon B. Lorenzo Snow, în Daughters in My Kingdom, p.